Dit Privacy- en Cookiebeleid regelt de wijze waarop travv.nl B.V. informatie verzamelt, gebruikt, bijhoudt en openbaart die is verzameld over gebruikers (hierna: Gebruikers, elk te noemen: een “Gebruiker”) van de http://www.travv.nl en http://www.travv.be website (tezamen: de “Sites”). travv.nl is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die via de Sites en anderszins zijn verkregen in overeenstemming met de van toepassing zijnde Nederlandse regelgeving inzake gegevensbescherming en telecommunicatie, meer in het bijzonder de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Nederlandse Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens

travv.nl kan persoonsgegevens verzamelen van Gebruikers wanneer Gebruikers een bestelling plaatsen, zich abonneren op de nieuwsbrief, deelnemen aan een wedstrijd of promotie, reageren op een enquête of een formulier invullen. Voor zover dit passend is, kunnen Gebruikers worden gevraagd om gegevens inzake hun naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysieke adres, postcode, land, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en paspoort en ID-nummer te verstrekken. Verder verwerkt travv.nl bij het gebruik van sommige cookies uw IP-adres. Hieronder treft u meer informatie over het gebruik van cookies.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de boeking uit te voeren, om de betaling te verwerken, voor communicatie over de boeking, voor customer services en om deze services te verbeteren, om problemen met aan u geleverde diensten te voorkomen en op te lossen, om nieuwsbrieven waarop de Gebruiker zich heeft geabonneerd te verzenden en voor klantstatistieken. Daarnaast kan informatie gebruikt worden om een promotie, enquête, wedstrijd en andere functies van de site uit te voeren en/of voor andere marketingdoeleinden. travv.nl kan deze informatie ook gebruiken voor het technische en functionele beheer alsmede voor de verbetering van onze Sites en om de gebruikerservaring te verbeteren. Voorts kunnen we uw gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke voorschriften en/of regelgeving.

Nieuwsbrieven

travv.nl kan aan Gebruikers die een reis hebben geboekt via een van de Sites nieuwsbrieven verzenden betreffende vergelijkbare producten, behalve als zij bezwaar hiertegen hebben gemaakt ten tijde van de aankoop. Indien een Gebruiker wil profiteren van onze dagelijkse acties, dan kan hij/zij zich ook te allen tijde abonneren op de nieuwsbrief. Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, updates of informatie over of aanbiedingen van producten of diensten van travv.nl en/of haar gelieerde ondernemingen. Deze e-mails kunnen worden gepersonaliseerd op basis van uw persoonsgegevens, in het verleden gedane aankopen en website-navigatie. Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, dan kunt u dit doen door in de nieuwsbrief op de tekst “Afmelden” te klikken. U kunt zich dan afmelden via een selectie-menu. U kunt zich ook afmelden door onze klantenservice te bellen of een e-mail te sturen. Wij zullen u dan handmatig afmelden. Als u vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Zie hieronder de contactgegevens.

Cookies en vergelijkbare technieken

Aanvullend hierop kunnen wij cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wanneer Gebruikers onze Sites gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u de Sites bezoekt. Let op: wanneer u het gebruik van cookies niet accepteert, hebt u geen toegang tot de Sites.

De Sites gebruiken de volgende cookies:

Functionele cookies

Deze cookies kunnen de naam van uw browser opslaan, alsook het type computer en technische informatie over de wijze waarop u met onze Sites bent verbonden, zoals het besturingssysteem en gebruikte internetprovider alsmede andere vergelijkbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van de Sites technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen technische cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan zoals taal, of om op verzoek uw bestelinformatie te onthouden voor volgende bezoeken.

Analytische cookies

Onze Sites gebruiken analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics voor het meten van het aantal bezoeken alsook de onderdelen van de Sites die het meest populair zijn onder Gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie te verstrekken over het gebruik van onze Sites en wordt ook gebruikt om de inhoud van onze Sites te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken. Verder gebruiken onze Sites analytische cookies om te meten hoe u onze Sites hebt gevonden, om zo de effectiviteit te kunnen meten van e-mailcampagnes, advertenties of AdWords op andere sites van derden. De analytics cookies worden gekoppeld aan de persoonsgegevens die wij over u opslaan zoals hierboven uiteengezet, om onze nieuwsbrieven te personaliseren en voor gepersonaliseerde advertenties op sites van derden.

Google kan deze gegevens echter combineren met generieke gegevens die zij bezit over een Gebruiker en die is verkregen via haar andere diensten. Daarom zal travv.nl Google Analytics alleen gebruiken met uw toestemming. Aangezien travv.nl geen controle heeft over deze diensten, verwijzen wij u graag naar de informatie van Google over haar diensten.

Daarnaast heeft travv.nl met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan afspraken tussen travv.nl (als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens) en Google (als bewerkers van persoonsgegevens). In deze afspraken staat voor welke doeleinden de verworven persoonsgegevens gebruikt mogen worden, welke beveiligingsmaatregelen er genomen moeten worden en welke vormen van toezicht travv.nl hierop mag uitoefenen als verantwoordelijke.

Advertentie-cookies via Facebook en sites van derden

Verder gebruiken onze Sites cookies om een gepersonaliseerde newsfeed en advertenties te tonen op basis van uw website-navigatiegedrag en aankoopgedrag in het verleden wanneer u Facebook bezoekt of andere sites van derden. Indien u niet akkoord bent gegaan met dit Privacy – en Cookiebeleid, is het mogelijk dat er nog advertenties van travv.nl verschijnen op andere sites en in uw social media newsfeeds, maar deze zullen niet worden gepersonaliseerd door onze dienstverleners of door ons. Het Privacy- en Cookiebeleid van travv.nl geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites en we raden u aan om het van toepassing zijnde Privacy- en Cookiebeleid van zulke websites te raadplegen in het geval u aanvullende informatie nodig hebt.

Social media cookies

U mag onderdelen van onze Sites delen op social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze social media gebruiken cookies om u in staat te stellen om dit te doen. Het Privacy- en Cookiebeleid van travv.nl geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites. Wij verwijzen u graag naar het Privacy – en Cookiebeleid van het betreffende social media platform voor informatie over hun gebruik van deze cookies (Facebook/Twitter/LinkedIn).

Cookies slaan uw gegevens zoals uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, maar verwerken doorgaans uw IP-adres. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw computer of wanneer u cookies die reeds zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kunt u dit regelen via het instellingenscherm in uw browserinstellingen. De aanpassing van deze instellingen verschilt per browser. Op de websites van de Nederlandse Consumentenorganisatie en all about cookies (‘alles over cookies’) wordt duidelijk uitgelegd hoe u dit kunt regelen. Let op: nadat de opgeslagen cookies zijn verwijderd, hebt u geen toegang meer tot de Sites zonder nog eenmaal de cookies te accepteren.

Hoe we uw informatie beschermen

Wij hanteren passende praktijken en beveiligingsmaatregelen ten aanzien van gegevensbescherming, -opslag en -verwerking om u te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonsgegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die zijn opgeslagen op of via onze Sites.

Wij gebruiken de volgende beveiligingsmaatregelen:

Fysieke toegangsbeveiliging
Inbraakalarm
Cameratoezicht
Kluis voor gegevensopslag
Toegangsbeveiliging met wachtwoorden/pincodes
Beveiliging met pasjes

De uitwisseling van boekingsgegevens en persoonsgegevens tussen de Site en haar gebruikers geschiedt over een SSL-beveiligd communicatiekanaal en is versleuteld en beveiligd met digitale handtekeningen. Hoewel travv.nl redelijke zorgvuldigheid betracht bij het zorgen voor een veilige gegevensoverdracht tussen uw apparatuur en onze systemen, kunnen wij de beveiliging van informatie die aan ons wordt overgedragen over het internet niet verzekeren of garanderen. Indien wij kennisnemen van een beveiligingsinbreuk die resulteert in niet-geautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens, dan zullen wij trachten u op de hoogte te stellen.

Delen van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden zoals luchtvaartmaatschappijen of accommodatiedienstverleners, indien dit is vereist om uw boeking uit te voeren. Voor het overige zullen wij persoonsgegevens van Gebruikers niet verkopen, verhandelen of verhuren aan anderen. Wij kunnen externe dienstverleners gebruiken om ons bij de exploitatie van ons bedrijf en de Sites te helpen of activiteiten namens ons te beheren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes.

Websites van derden

Gebruikers kunnen reclame-inhoud of andere content op onze Sites aantreffen die doorlinkt naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derde partijen. Wij hebben geen controle over de content of links die op deze sites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die naar of van onze Sites linken. Daarnaast kunnen deze sites of diensten – met inbegrip van hun content en links – constant aan verandering onderhevig zijn. Deze sites en diensten kunnen hun eigen beleid ten aanzien van privacy en klantenservice hebben. Het surfen evenals interactie op enige andere website – met inbegrip van websites die een link naar onze Sites hebben – is onderhevig aan de voorwaarden en beleidsregels van die website.

Aanpassingen van dit Privacy- en Cookiebeleid

travv.nl kan dit Privacy- en Cookiebeleid te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen we de laatste bijwerkdatum onderaan deze pagina actualiseren. Wij raden u aan om regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop wij helpen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen.

Mededelingen en contact opnemen met ons

Als u vragen hebt over dit Privacy- en Cookiebeleid of de praktijken die worden gehanteerd op de Sites, neem dan contact met ons op via:

travv.nl B.V.
Muldersweg 14D
6532 WZ Nijmegen
Telefoonnummer: +31 (0)24-2022281
info@travv.nl

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in november 2016.